خانه » منشور حرفه ای

منشور حرفه ای

منشور اخلاق حرفه ای روزنامه وقایع استان
نشریه وقایع استان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی نیره یوسفی راد از سال ۱۳۸۷ آغاز به فعالیت نموده است و ضمن تهیه منشور اخلاقی، خود و تمامی کارکنانش را متعهد به رعایت منشور اخلاق حرفه‌ای که در ادامه آمده می‌داند.
– کارکنان روزنامه وقایع استان، با توجه به رسالت و ماموریت اصلی روزنامه نگاری در حفظ حقوق مدنی جامعه برای اطلاع رسانی و شفاف سازی عمومی این وظیفه را در راس وظایف خود قرار داده و در این راه از آزادی بیان و انعکاس خواست مردم کوتاهی نخواهد کرد.
– کارکنان روزنامه وقایع استان، انعکاس صادقانه آنچه رخ داده است را وظیفه اصلی خود می داند زیرا معتقد است بیان صادقانه مطالب و انعکاس حقیقت شالوده آگاهی رسانی است. بنابراین از طرح هر مسئله ای که ممکن است با شائبه دروغ یا کتمان حقیقت رو به رو باشد جلوگیری می کند.
– کارکنان روزنامه وقایع استان، دفاع از آزادی مطبوعات و تفسیر و تحلیل و انتقاد را از وظایف اصلی خود می‌دانند. زیرا آزادی مطبوعات، ضرورت فضای رسانه برای انتقال واقعیت است.
– کارکنان روزنامه وقایع استان مگر در مواقعی که انتشار مطلبی برای جامعه ضروری باشد حفظ حریم خصوصی افراد را وظیفه خود می داند و در صورت انتشار مطلب یا خبری که موجب خدشه به اعتبار و حیثیت فردی شود حق پاسخ برای آن فرد را محفوظ نگاه می دارد و در صورت اعلام پاسخ روزنامه وقایع استان وظیفه دارد آن را انعکاس دهد.
– کارکنان روزنامه وقایع استان، خود را موظف می‌دانند در صورت انتشار اخبار نادرست یا مبهم، ضمن عذرخواهی از مخاطبان اقدام به اصلاح خبر نمایند.
– کارکنان روزنامه وقایع استان بر خود می دانند تا در صورت استفاده از منابع خبری دیگر در تهیه اخبار خود نام آن رسانه را ذکر کنند.
– کارکنان روزنامه وقایع استان، در تهیه خبر و گزارش بدون جانب داری و تعصب عمل می کنند و حق سخن را به دو طرف یک مسئله می دهند.
– کارکنان روزنامه وقایع استان، برای کسب خبر و گزارش به صراحت خبرنگار بودن خود را اعلام می‌کنند و اقدام به فشار و یا دریافت وجه برای انتشار یا عدم انتشار خبری نمی کنند.
– کارکنان روزنامه وقایع استان، خود را موظف می‌دانند که از تبلیغ و یا مطرح کردن مسائل تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسی و نیز افشای حالات روانی خاص اشخاص خودداری نمایند.
– کارکنان روزنامه وقایع استان، از اطلاعات مالی به دست آمده، جهت منافع خود و نزدیکان شان سوء استفاده نخواهند کرد.

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.